Tukea ja tietoa

Etsi sivustosta

Aspergerin
oireyhtymä (F84.5)

Aspergerin oireyhtymä on autismikirjoon kuuluva neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö,
joka aiheuttaa vaihtelevia toiminnan esteitä.

Lähde: Autismi- ja Aspergerliitto

Asperger-henkilöllä saattaa esiintyä stressinsietokyvyssä, vuorokausirytmissä ja muistitoiminnoissa häiriöitä. Asperger-henkilöllä aistien välittämä tieto ja sen tulkinta on yksilöllistä ja eriasteisesti poikkeavaa. Aistiyliherkkyyksiä sekä motorista kömpelyyttä esiintyy Asperger-henkilöillä myös.

Aspergerin oireyhtymä saattaa näkyä ulospäin katsekontaktin, äänenkäytön, puheilmaisun tai kehonkielen lievinä poikkeavuuksina. Oireyhtymään liittyvät oireet saattavat vaihdella suurestikin henkilön, ympäristön ja tilanteen mukaan lievistä täysin invalidisoiviin.

Aikuisiällä Aspergerin oireyhtymään liittyy usein myös samanaikaisia psykiatrisia häiriöitä, kuten masennusta, pakko-oireisuutta tai lyhytaikaisia psykoottisia reaktioita.

Aspergerin oireyhtymään liittyviä yleisiä piirteitä ovat:

 • Yksikanavaisuus
 • Voimakas tunne-elämä
 • Aistiyliherkkyydet
 • Stressioireet, uupumus ja unihäiriöt
 • Epätasainen muisti- ja kykyprofiili
 • Motorinen kömpelyys

Vuorovaikutukseen liittyviä erityispiirteitä:

 • Asiakeskeisyys ja pyrkimys täsmällisyyteen
 • Suoruus, rehellisyys ja tasa-arvoisuuden korostaminen
 • Keskittyminen puheeseen ilmeiden tarkkailun sijaan
 • Silmiin katsominen saattaa tuntua epämiellyttävältä
 • Small talk tuntuu vaikealta

Aspergeriin liittyy myös hyvin paljon vahvuuksia:

 • Rehellisyys
 • Oikeudentunto
 • Hyvä yksityiskohtien taju
 • Omaperäinen ajattelu
 • Huumorintaju

Suomen
autismikirjon aikuisten
vertaistukiryhmät

Voimaa
Vertaisosaajalta

Autismi- ja Aspergerliiton vertaisosaajat antavat tukea, kun autismikirjon diagnoosi on tuore tai ole vielä varmistunut. Vertaisosaajat ovat autismikirjon aikuisia, vanhempia ja omaisia, joilla on omakohtainen kokemus autismikirjosta ja arjessa selviytymisestä.

Kaikki vertaisosaajat ovat käyneet Autismi- ja Aspergerliiton vertaisosaajakoulutuksen. He tekevät vapaaehtoistyötä. He antavat lyhytkestoista tukea täysi-ikäisille.


Jos kaipaat kuuntelijaa, keskustelua tai tukea, ota yhteys vertaisosaajaan:
www.autismiliitto.fi / vertaisosaaja

Autismikirjo-aiheisia
Facebook-ryhmiä

ASPERGERIN SYNDROOMA
 

Suljettu Vanhemmat Autismikirjolaiset

Jäseniä: Noin 1640

Vaalikaamme erilaista tapaa viestiä ja kokea maailma.

ASPERGERIN SYNDROOMA (MODEROITU)
 

Suljettu Vanhemmat Autismikirjolaiset

Jäseniä: Noin 1190

Ryhmä asseille, assipiirteisille, sekä näiden perheenjäsenille ja läheisille.

ASPERGERIN SYNDROOMA (AS) JA
AUTISMIN KIRJO

Suljettu Vanhemmat Autismikirjolaiset

Jäseniä: Noin 800

NAISIA AUTISMIN KIRJOLLA
 

Salainen Autismikirjolaiset

Jäseniä: -

Naispuolisten autismikirjolaisten salainen ryhmä.
Yhteyshenkilö ryhmään pääsemiseksi: minttu.aalto ät asy.fi

ASPERGER/AUTISMIKIRJON TYTTÖJEN
VANHEMMAT

Suljettu Vanhemmat

Jäseniä: Noin 80

Ryhmä on tarkoitettu vertaistueksi asperger ja autismikirjon tyttöjen vanhemmille. Ryhmä on tarkoitettu tueksi ja voimavaraksi ainoastaan vanhemmille. Emme hyväksy ryhmään alan opiskelijoita, ammattilaisia tai muita kiinnostuneita.

KIRJON KÄSITYÖLÄISET
 

Autismikirjolaiset Salainen

Jäseniä: -

Ryhmän tavoitteena verkoistoitua käsitöitä työnään tekevien ja sellaisesta haaveilevien kesken.
Jos haluat mukaan tai lisätietoja, laita viesti osoitteeseen asperger.lpr ät gmail.com

ASPERGER-AIKUISET
 

Suljettu Autismikirjolaiset

Jäseniä: Noin 220

Aikuisten assien keskustelupaikka. Olet tervetullut, jos sinulla on Asperger-diagnoosi, odotat vielä diagnoosia tai olet AS-oireinen.

AUTISMIN KIRJO/AUTISM SPECTRUM
(ICD 11/DSM 5)

Suljettu Vanhemmat Autismikirjolaiset

Jäseniä: Noin 30

Ryhmä on tarkoitettu autisminkirjolaisille ja autismin kirjosta kiinnostuneille henkilöille.

AIKUISTEN AUTISTISTEN LASTEN
VANHEMMAT

Suljettu Vanhemmat Autismikirjolaiset

Jäseniä: Noin 80

Tämä ryhmä on tarkoitettu jo aikuisten autististen lasten vanhemmille kokemusten vaihtoon ja vertaistueksi.

ASPERGER-LASTEN VANHEMPIEN
VERTAISTUKIRYHMÄ

Suljettu Vanhemmat Autismikirjolaiset

Jäseniä: Noin 380

Asperger-lasten vanhempien vertaistukiryhmä. Täällä jaat arjen iloja ja suruja. Jäseneksi haluavalta ylläpito pyytää pientä esittelyä.

PRO NEPSY LASTEN VANHEMMUUS JA
PARISUHDE

Suljettu Vanhemmat Autismikirjolaiset

Jäseniä: Noin 230

Tämä ryhmä on tarkoitettu vanhemmille joiden lapsilla on joku kehityksellinen neuropsykiatrinen oireyhtymä (autisminkirjo, adhd, tourette ym.) Nepsy lapsen kasvattaminen on haastavaa ja voimia vievää, vuodesta toiseen. Tämä rasittaa parisuhdetta tai estää/vaikeuttaa luomasta sellaista. Ryhmässä jaamme parisuhteeseen liittyviä iloja ja suruja. Ryhmässä voimme myös päästellä höyryjä ymmärtävässä ja luottamuksellisessa seurassa.

ADHD- ja ASPERGER-LAPSIPERHEET
 

Suljettu Vanhemmat

Jäseniä: Noin 990

Ryhmä ADHD- ja asperger-lasten vanhemmille.

AUTISTISTEN LASTEN VANHEMMAT
 

Suljettu Vanhemmat Autismikirjolaiset

Jäseniä: Noin 830

Ryhmä meille, jotka tiedämme millaista on elää autistisen perheenjäsenen kanssa. Tarjolla toivottavasti hyviä neuvoja, ymmärrystä ja rohkaisuakin!
Ryhmä on tarkoitettu ainoastaan autismin kirjon lasten vanhemmille tueksi ja voimavaraksi. Emme hyväksy ryhmään alan opiskelijoita tai muita kiinnostuneita.

AUTISMIKIRJOLAISTEN
VANHEMMAT

Suljettu Vanhemmat Autismikirjolaiset

Jäseniä: Noin 760

Vertaistukiryhmä autisminkirjolaisten vanhemmille. Diagnoosia ei vielä tarvitse olla!

F84/F83
 

Suljettu Vanhemmat Autismikirjolaiset

Jäseniä: Noin 180

F82/F83/F84 lasten vertaistukiryhmä hyvässä hengessä.

PÄIVITETTY 13.3.2018

Sivukartta

ETUSIVU
Uusimmat artikkelit sivulla

VAIKUTTAMINEN
Kannanotot uutisointiin ja tutkimukseen
Verkostoituminen kansainvälisesti ja kotimaassa

YHDISTYS
Jäsenyys
Hallitus
In English
Säännöt

. . YHTEYSTIEDOT
Yhteystiedot: Hallitus, työntekijät, vertaisohjaajat, some

TUKEA JA TIETOA
Aspergerin oireyhtymä
Suomen autismikirjon aikuisten vertaistukiryhmät
Voimaa vertaisosaajalta
Autismikirjo-aiheisia Facebook-ryhmiä

TOIMINTA
Kysyttyä
Vertaistoimintaryhmien kuvaukset
Muu toiminta: Tapahtumat, tilaisuudet, leirit

. . AJANKOHTAISTA
Tapahtumakalenteri
Vertaistoiminnan ilmoitustaulu

. . HERO
HERO ry:n tiloissa järjestettävä toiminta

. . VAVE
Vakautta vertaistoimintaan- hanke

. . ARKISTO
Tietoa aikaisempien vuosien toiminnasta