Vave

Etsi sivustosta

Vakautta Vertaistoimintaan

- Autismikirjon vertaisohjaajien vahvuudet ja voimavarat käyttöön

Vakautta Vertaistoimintaan (VAVE) on Suomen Aspergeryhdistyksen vertaistoiminnan kehittämiseen suunnattu hanke, jolla on kolmivuotinen STEA-rahoitus vuosien 2018-2020 aikana.

Hanke perustuu kokonaan autismikirjon aikuisten omaan aloitteeseen ja aktiiviseen toimijuuteen. Hanke toimii pääkaupunkiseudulla, mutta pyrkii hyödyttämään autismikirjon nuoria ja aikuisia koko maassa.

Vave

Madallamme hankkeella kynnystä uusille vertaisohjaajille ja mahdollistamme kokeneemmille sisältöön keskittymisen - Kaikkien ryhmätoimintaan osallistuvien hyödyksi.

Vakautta Vertaistoimintaan (VAVE) on Suomen Aspergeryhdistyksen vertaistoiminnan kehittämiseen suunnattu hanke, jolla on kolmivuotinen STEA-rahoitus vuosien 2018-2020 aikana.

Hanke perustuu kokonaan autismikirjon aikuisten omaan aloitteeseen ja aktiiviseen toimijuuteen. Hanke toimii pääkaupunkiseudulla, mutta pyrkii hyödyttämään autismikirjon nuoria ja aikuisia koko maassa.

Madallamme hankkeella kynnystä uusille vertaisohjaajille ja mahdollistamme kokeneemmille sisältöön keskittymisen - Kaikkien ryhmätoimintaan osallistuvien hyödyksi.

Yhdistyksen
vertaistoiminnasta

Hankkeen osaaminen perustuu Suomen Aspergeryhdistyksen vankkaan kokemukseen vertaisryhmien sekä koulutus- ja vapaa-ajan tapahtumien järjestämisestä vuodesta 2005 lähtien. Yhdistyksen toiminnan määrä on jatkuvasti kasvanut, ja ylläpitäminen pelkästään vapaaehtoisvoimin vaikeutunut. Vuonna 2017 ASY järjesti 4-5 vertaisryhmää kuukaudessa, ja kaksi tapahtumaa, jotka toimivat suuremman mittakaavan vertaistapaamisina: Autismikirjon Empowerment -tapahtuma ja Autistic Pride Day.


Vertaisryhmämme tarjoavat tilaisuuksia tavata ja tutustua autismiystävällisessä ympäristössä, jossa voi olla oma itsensä. Ryhmät mahdollistavat kokemusten vaihdon samankaltaisia ongelmia kohdanneiden vertaisten kanssa, auttavat lisäämään itsetuntemusta ja tarjoavat mielekästä tekemistä.
Ryhmiä vetävät vertaisohjaajat saavat onnistumisen kokemuksia ja löytävät omia voimavarojaan vertaisohjaajana toimimisen kautta.

Vuoden 2017 jäsenkartoituksessa puolet vastaajista koki, että vertaisryhmätoiminta on hyvin tärkeä tai kaikkein tärkein yhdistyksen toiminnan osa-alue.

Ryhmät tarjoavat

 • Sosiaalisia kontakteja

 • Emotionaalista tukea

 • Rentoa yhdessä tekemistä ja olemista

 • Käytännön neuvoja

 • Taitojen opettelua

 • Tietoa autismikirjosta ja omista oikeuksista

 • Reittejä vaikuttamiseen ja osallistumiseen

Vertaistoiminnan
haasteet ja ratkaisut

Hankkeen päämääränä on ratkaista yhdistyksen vertaistoimintaan liittyviä haasteita


 • Vertaistoimintaan liittyvä käytännön järjestelytyö kuormittaa vertaisohjaajia
 • Epätasaiset kykyprofiilit aiheuttavat ongelmia
   
 • Toiminta katkeaa helposti vetäjän uupuessa
   

Hankkeen myötä pystymme tarjoamaan vapaaehtoisille ohjaajillemme tukea


 • Säännöllinen työnohjaus
   
 • Apu organisoinnissa
   
 • Apu käytännön järjestelyissä
   

Hankkeen
Hyödyt

 • 01Vetäjät pääsevät keskittymään vahvimpiin alueisiinsa
 • 02Autismikirjolaisten voimavarat saadaan tehokkaammin käyttöön
 • 03Matalampi kynnys uusille vetämisestä kiinnostuneille
 • 04Kokeneille mahdollisuus keskittyä olennaiseen sisältöön
 • 05Toiminta ei katkea ongelmatilanteeseen tai vetäjän uupumiseen

Hankkeesta hyötyvät siis kaikki yhdistyksen vertaistoimintaan osallistuvat

Vertaisohjaajat

saavat onnistumisen kokemuksia ja löytävät omat voimavaransa

Osallistujille

tarjotaan enemmän vakautta ja jatkuvuutta

Kaikille toiminnan kehittämisestä kiinnostuneille

luodaan tietopaketti ja toimintamalli, jota voidaan hyödyntää kaikenlaisen vertaistoiminnan kehittämisessä, myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Käytännön
puitteet

Hanke toimii pääkaupunkiseudulla, ideoita haetaan myös muualla Suomessa toimivista ASYn ja muiden yhdistysten ryhmistä. Hankkeen aikana yhdistykselle hankitaan omat tilat pääkaupunkiseudun ryhmätoimintaa varten ja työntekijöiden tukikohdaksi. Tiloissa tullaan huomioimaan liikenneyhteydet, esteettömyys sekä autismiystävällinen ympäristö. Hankkeen työntekijöiden tehtävänä tulee olemaan ryhmänvetäjien tukeminen, verkostoituminen, tiedottaminen sekä koulutus- ja tiedotusmateriaalien luominen.

Ajankohtaista
hankkeesta

Tämä on ASY:n vanha sivusto, joka on jätetty vielä toistaiseksi näkyville "museoksi". Tätä sivustoa ei enää päivitetä ja täältä löytyvät tiedot voivat olla vanhentuneita. ASY:n nykyinen sivusto löytyy osoitteesta: https://www.asy.fi
VaVe -tapahtuma autismikirjon henkilöille, heidän tukijoilleen ja yhteistyökumppaneilleen. Teemoina osallistava autismitutkimus, vertaistuki, verkostoituminen ja vaikuttaminen. Englanninkielisillä luennoilla toteutetaan tekstitys, eli luennon aikana kirjoitetaan suomenkielinen tiivistelmä, joka näytetään materiaalin rinnalla yleisölle.  A...
​Autismikirjon Empowerment-tapahtuma on tänä vuonna nimeltään VaVe-tapahtuma, millä viitataan sekä Vakautta vertaistoimintaan -hankkeeseemme että teemaan vaikuta ja verkostoidu. Pyrimme aikaisempaa enemmän suuntautumaan ulospäin ja luomaan yhteyksiä laajempaan julkiseen keskusteluun.
ASY on järjestämässä ohjattua toimintaa, jossa on tarkoituksena suunnitella ja valmistaa yhdessä sisustuselementtejä toimitilaamme Helsingin Hakaniemeen. Ensimmäisellä kerralla projektina on kaksi neljästä tyynystä koostuvaa taittopatjan tapaista, joita voi käyttää istuimena, istuimen pehmusteena, tai levittää lattialle torkkupatjaksi. Aluksi neuvo...
Vakautta vertaistoimintaan- hanke etenee: Yhdistyksen käyttöön on vuokrattu hyvien kulkuyhteyksien varrelta löytyvä tila Hakaniemestä ( Vetehisenkuja 3, Helsinki). Tilassa on esteetön sisäänkäynti liikuntavammaisille. 
Suomen Aspergeryhdistyksen vertaistoiminnan kehittämiseen suunnatulle "Vakautta Vertaistoimintaan"- hankkeelle on myönnetty kolmivuotinen STEA-rahoitus vuosiksi 2018-2020. Hankkeen rekrytointi on paraikaa käynnissä. Hankkeelle haetaan hankepäällikköä ja hanketyöntekijää, joiden on tarkoitus toimia tiiminä.Hakemuksia otetaan vastaan 26.2.2018 asti.

Sivukartta

ETUSIVU
Uusimmat artikkelit sivulla

VAIKUTTAMINEN
Kannanotot uutisointiin ja tutkimukseen
Verkostoituminen kansainvälisesti ja kotimaassa

YHDISTYS
Jäsenyys
Hallitus
In English
Säännöt

. . YHTEYSTIEDOT
Yhteystiedot: Hallitus, työntekijät, vertaisohjaajat, some

TUKEA JA TIETOA
Aspergerin oireyhtymä
Suomen autismikirjon aikuisten vertaistukiryhmät
Voimaa vertaisosaajalta
Autismikirjo-aiheisia Facebook-ryhmiä

TOIMINTA
Kysyttyä
Vertaistoimintaryhmien kuvaukset
Muu toiminta: Tapahtumat, tilaisuudet, leirit

. . AJANKOHTAISTA
Tapahtumakalenteri
Vertaistoiminnan ilmoitustaulu

. . HERO
HERO ry:n tiloissa järjestettävä toiminta

. . VAVE
Vakautta vertaistoimintaan- hanke

. . ARKISTO
Tietoa aikaisempien vuosien toiminnasta